2008/2009

D A S    W A R    D A S    J A H R    2 0 0 8 / 2 0 0 9

JUGENDKURS 2008 IN DEUTSCHLAND

POLETNA ŠOLA 2008 V NEMČIJI

Im August 2008 nahmen 3 Schüler (Katja Horvat, Izabela Baša Perša und Jan Peterka) am 3-Wöchigen Jugendkurs im Marquartstein teil.

Trije učenci naše šole (Katja Horvat, Izabela Baša Perša in Jan Peterka) so se avgusta 2008 udeležili 3-tedenske poletne šole v Marquartsteinu v Nemčiji v bližini Münchna.

 

WORKSHOP UND UNTERSCHRIFT DES VERTRAGS

DELAVNICA IN PODPIS POGODBE

 Am 25. September 2008 haben wir am ersten gemeinsamen Elternabend feierlich den Vertrag über die Teilnahme im Projekt unterzeichnet. Bei dieser Gelegenheit besuchten uns Herr Abad Naumann, Direktor des Goethe-Instituts Ljubljana, Frau Theresa Ziehe von der Deutschen Botschaft in Slowenien und Herr Michael Hauke,  Experte für die deutsche Sprache vom Goethe-Institut Budapest. Vor der Veranstaltung haben wir mit Schülern einen Workshop ausgeführt.

25. septembra 2008 smo na 1. skupnem roditeljskem sestanku slavnostno podpisali pogodbo o sodelovanju pri projektu. Ob tej priložnosti so nas obiskali g. Abad Naumann z Goethe inštituta Ljubljana, ga. Theresa Ziehe z Nemškega veleposlaništva in ekspert za nemški jezik z Goethe inštituta Budimpešta g. Michael Hauke. Pred prireditvijo smo z učenci izvedli tudi nemško delavnico.

 

Schulleiterreise PASCH-MOE IN BERLIN

SREČANJE RAVNATELJEV PARTNERSKIH ŠOL V BERLINU

Vom 23. bis 29. November 2008 nahm ich gemeinsam mit der Schuldirektorin Frau Mag. Marica Horvat an der Schulleiterreise der Partnerschulen in Berlin teil.  Wir haben die Stadt Berlin und ihr kulturelles Erbe, das deutsche Schulsystem und die Geschichte Deutschlands kennengelernt. Wir besuchten auch einige Schulen in der Stadt, wo wir das deutsche Schulsystem auch in der Praxis kennenlernten, das Goethe Instituts in Berlin, das Jugendzentrum Wannsee, wo Jugendkurse stattfinden… Wir haben unsere Partnerschulen kennengelernt und  erste Kontakte mit ihnen geknüpft.
Od 23. do 29. novembra 2008 sva se z ravnateljico Marico Horvat udeležili srečanja ravnateljev partnerskih šol v Berlinu. Razkazali so nam mesto Berlin in njegove kulturne znamenitosti, predstavili nemški šolski sistem in nas seznanili z njihovo zgodovino. Obiskali smo tudi nekaj šol v mestu, kjer smo se pobliže seznanili z njihovim načinom učenja, Goethe inštitut v Berlinu, primer mladinskega centra, kjer se izvajajo poletne šole nemščine. Navezali smo stike s predstavniki partnerskih šol.

AUSFLUG NACH MÜNCHEN

IZLET V MÜNCHEN

Am 5. und 6. Dezember 2008 machte wir im Rahmen des Projekts einen zweitägigen Ausflug nach München. Es beteiligten sich 45 Schülerinnen und Schüler und 5 Lehrer. Am ersten Tag besuchten wir Priem am Chimsee, wo wir auch übernachteten. Am nächsten Tag machten wir dann eine Stadtrundfahrt durch München, besuchten den berühmten Christkindlmarkt an Marienplatz und die Allianz-Arena.

5. in 6. decembra 2008 smo v okviru projekta odpotovali na dvodnevni izlet v München. Izleta se je udeležilo 45 učencev naše šole z učitelji spremljevalci. Ogledali smo si mesto München in znameniti Christkindlmarkt na Marienplatzu.

REKTORENKONFERENZ DER DEUTSCHEN PARTNERSCHULEN IN SLOWENIEN

KONFERENCA RAVNATELJEV NEMŠKIH PARTNERSKIH ŠOL V SLOVENIJI

Am  10. Dezember 2008 fand in  Ljubljana die Rektorenkonferenz  der deutschen Partnerschulen in Slowenien statt. An der Konferenz nahmen Frau Mag. Marica Horvat, unsere Schuldirektorin, Herr Andrej Kociper, Vertreter des Elternrates und ich als Projektleiterin an unserer Schule teil.
Die Konferenz bot die Gelegenheit, mehr über die Partnerschaftsinitiative der Schulen zu erfahren und das DSD-Programm (deutsches Sprachdiplom) und die anderen DSD-Schulen in Slowenien kennenzulernen. Die Grundschule Beltinci ist die einzige Pasch-Schulen Slowenien und das ist für uns eine besondere Ehre.

V sredo, 10 decembra 2008 je v Ljubljani potekala konferenca ravnateljev nemških partnerski šol. Udeležili smo se je ravnateljica šole, mag. Marica Horvat, predstavnik Sveta staršev, gospod Andrej Kociper in koordinatorka PASCH projekta na šoli, Lidija Pelcl Mes. Konferenca je ponudila priložnost, da spoznamo več o iniciativi partnerski šol in DSD-programu (Nemška jezikovna diploma) in ob tej priložnosti tudi navežemo stike z drugimi šolami. V projektu PASCH je OŠ Beltinci edina osnovna šola v Sloveniji, kar si štejemo v veliko čast. Izbrani smo bili na pobudo Ministrstva za šolstvo, Zavoda RS za šolstvo in Nemškega veleposlaništva. V septembru sta se nam v neposredni bližini pridružili še gimnaziji v Ljutomeru in Murski Soboti ter gimnaziji v Velenju in Črnomlju.

BÜCHERKISTE

KNJIŽNA SKRINJA (BÜCHERKISTE)

Zwei Tage nach unserem Treffen in Ljubljana kam eine schwere hölzerne Kiste in Beltinci an. Die BÜCHERKISTE  beinhaltet deutsche Bücher aller Art, die sich unsere Schüler und ihre Eltern sowie Lehrer ausleihen können. Sie befindet sich in der Schulbibliothek.

Že drugi dan po našem srečanju v Ljubljani na Konferenci ravnateljev nemških partnerski šol v Sloveniji je na našo šolo pripotovala težka lesena skrinja. BÜCHERKISTE je zaboj z izbranimi nemškimi knjigami, ki je namenjena tako učencem in njihovim staršev kakor tudi učiteljem. Skrinja je nameščena v šolski knjižnici.

DEUTSCHSPRACHKURS IN MÜNCHEN

INTENZIVNI TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA V MÜNCHNU

Vom 1. bis 19. Dezember 2008 nahm unsere Direktorstellvertreterin Frau Tadeja Halas an einem 3-Wöchigen intensiven Deutschsprachkurs in München teil.

V okviru projekta PASCH se je pomočnica ravnateljica Tadeja Halas udeležila intenzivnega tečaja nemškega jezika, ki je potekal od 1. do 19 decembra 2008 v Münchnu.

 

PASCH-LEHRERAKADEMIE IN BERLIN
(Thema: Neue Medien und Musik im Unterricht)

PASCH – UČITELJSKA AKADEMIJA V BERLINU

Vom 15. bis 21 Februar 2009 habe ich im Rahmen des Projekts an der Lehrerakademie in Berlin zum Thema Neue Medien und Musik im Unterricht teilgenommen.

V času zimski počitnic, od 15. do 21. februarja 2009, sem se v okviru projekta udeležila učiteljske akademije oziroma izobraževanja v Berlinu in sicer na temo Novi mediji in glasba pri pouku (Neue Medien und Musik im Unterricht).

PASSCH-WEBSEITE

PASCH – SPLETNA STRAN

Im April 2009 wurde unser Schulsteckbrief mit einem Video auf der internationalen Pasch- Webseite veröffentlicht.
Predstavitev naše šole skupaj z videom smo v mesecu aprilu objavili na mednarodni spletni strani PASCH-projekta.

 

LEHRERBILDUNG FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNGEN DES GOETHE INSTITUTS FIT 1 UND FIT 2

Izobraževanje učiteljev za izvajanje izpitov FIT 1 in FIT

Am 13. und 14 März 2009 nahmen wir mit der Kollegin Liljana Babič an der Lehrerbildung für die Durchführung der Prüfungen FIT 1 und FIT 2 am Goethe Institut in Zagreb teil.

13. in 14. marca 2009 sva se s kolegico Liljano Babič udeležili izobraževanja učiteljev za izvajanje izpitov FIT 1in FIT 2 na Goethe Institutu Zagreb.

VIDEOPROJEKT

Im April 2009 entstand im Deutschunterricht ein selbstständiges Rap-Video. Die Schüler der 9. Klasse schrieben mit meiner Hilfe einen Text in deutscher Sprache und montierten dazu ein Video mit Fotos und Aufnahmen. Die Schüler waren sehr motiviert und hatten dabei sehr viel Spaß.

Pri pouku nemščine smo se z devetošolci odločili, da naredimo čisto svoj video. Napisali smo besedilo pesmi v nemščini, jo izvedli v raperski obliki in zraven naredili video. Ob tem smo se imenitno zabavali. Video nas je zelo povezal kot skupino, jaz – učiteljica, pa sem bila nad kreativnostjo, izvirnostjo in navdušenostjo mojih učencev zelo in iskreno navdušena. Video smo predstavili na zaključni prireditvi Eko-pomladnega dne ter na slavnostni prireditvi ob odprtju nemške učilnice.

PRÜFUNGEN FIT 1 UND FIT 2

IZPITI GOETHE INSTITUTA FIT1 in FIT2

Am 4. und 5. Februar 2009 haben wir an unserer Schule die Erprobung der Prüfungen FIT 1 und FIT 2 durchgeführt. Es nahmen 44 Schüler teil.

Am 20. April 2009 haben wir den schriftlichen Teil der Prüfungen FIT1 und FIT2 durchgeführt. An den Prüfungen nahmen 24 Schüler der 6. und 7 Klassen (FIT 1) und 18 Schüler der 8. und 9 Klassen (FIT 2) teil.
Am 24. April 2009 folgte der mündliche Teil mit  zwei Prüferinnen des Goethe Instituts Ljubljana. Alle Prüfungsteilnehmer haben die Prüfung erfolgreich abgeschlossen und erhielten ein Zertifikat des Goethe Instituts.

Najprej smo v mesecu februarju izvedli poskusne izpite.

V ponedeljek, 20. aprila 2009 je na šoli potekal redni pisni del izpitov Goethe Instituta FIT1 in FIT2. K izpitu FIT1 je pristopilo 24 učenk in učencev 6. in 7. razredov ter 18 učenk in učencev 8. in 9. razredov.

V petek, 24. aprila 2009 so vsi učenci pristopili še k ustnemu delu. Na šolo sta prišli izpraševalki Goethe Instituta. Po začetni tremi pred tujima izpraševalkama so kmalu premagali vse svoje strahove in pokazali svoje odlično znanje nemščine.

Seveda so vsi naši učenci izpite tudi uspešno opravili in si tako pridobili certifikat o aktivnem znanju nemščine.

ERÖFFNUNG DES NEUEN DEUTSCHKLASSENZIMMERS UND TEILNAHME AM INTERNATIONALEM SYMPOSIUM im Rahmen der Feierlichkeiten zum 230-jährigen Jubiläum des Bestehens unserer Schule

OTVORITEV NOVOOPRELJENE UČILNICE ZA NEMŠKI JEZIK

Am 12. Mai 2009 fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 230-jährigen Jubiläums des Bestehens unserer Schule die Eröffnung des neuen Deutschklassenzimmers statt.

Drei Tage waren unsere Gäste Vertreter des Goethe Instituts: Herr Hendrik Kloninger, neuer Institutsleiter vom Goethe Institut Ljubljana, der auch einen Vortrag am internationalem Symposium zum Thema Vision der Schulbildung hielt, Herr Michael Hauke, Experte für Unterricht vom Goethe Institut Budapest, der auch am Deutschunterricht teilnahm, und Frau Katja Bradač, Sprachassistentin vom Goethe Institut Ljubljana.

V mesecu maju je naša šola praznovala velik jubilej – 230 obletnico obstoja. Ob tej priložnosti so ves mesec potekale številne prireditve.

Tako smo ob tej priložnosti 12. maja 2009 tudi uradno odprli učilnico za nemški jezik, v kateri že od meseca decembra pouk poteka na bolj moderen način. Po zaslugi Goethe Instituta in projekta PASCH smo dobili prenosni računalnik, LCD projektor, dve mobilni tabli, staro zeleno tablo je zamenjala velika nova magnetna, dobili pa smo tudi celo vrsto didaktičnega materiala (učbenike, knjige, priročnike za učitelje, DVD-je in CD-je, didaktičnih iger.).

Tri dni so bili naši gostje predstavniki Goethe Instituta: gospod Hendrik Kloninger, novi direktor Goethe Instituta Ljubljana, gospod Michael Hauke, ekspert za nemški jezik iz Goethe Instituta Budimpešta ter gospa Katja Bradač, strokovna delavke za jezikovne programe na Goethe Institutu Ljubljana. Seveda smo se skupaj z učenci zelo potrudili, da so naši gostje imeli kaj videti in da so se pri nas dobro počutili.

Skupaj z učenci smo pripravili kratek program, kjer smo pokazali, kaj vse počnemo z novo opremo. V zrak pa smo ob pesmi 99 Luftballons, ki jo poje znana nemška pevka Nena, v zrak spustili balone kot simbol prijateljstva in medkulturne povezanosti. Na balone smo pripeli kartice z našimi naslovi.

SCHUL-WEBSEITE

ŠOLSKA SPLETNA STRAN

Auf der Schulhomepage (http://www.o-beltinci.ms.edus.si/) berichten  wir laufend durch das ganze Jahr mit Hilfe unseres Informatiklehrers Herrn Danilo Lebar über Aktivitäten im Rahmen des Projekts.

Na šolski spletni strani sem pod rubriko PROJEKTI – SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT s pomočjo učitelja za informatiko Danila Lebarja ves čas skrbela za pregled in aktualizacijo aktivnosti v projektu.

 

MMF (Multimedia-Führerschein)

MMF (Multimedijski izpit)

Vom Februar bis Juni 2009 nahm ich am MMF des Goethe Instituts teil und habe ihn erfolgreich abgeschlossen.

Po spletu sem v obdobju štirih mesecev opravljala Multimedijski izpit (MMF), ki ga organizira Goethe Institut. Potrebno je bilo opraviti številne naloge v določenem časovnem obdobju na temo novih medijev (Power Point prezentacije, izdelava učnih listov, testov…) . Izpit sem med prvimi uspešno zaključila v mesecu juniju, za kar bom prejela certifikat Goethe Instituta.

Zusammenfassung/ Povzetek:

Lidija Pelcl Mes

Dodaj odgovor