2010/2011

D A S    W A R    D A  S   J A H R   2 0 1 0 / 2 0 1 1

JUGENDKURS 2010

POLETNA ŠOLA 2010 V NEMČIJI

Im Juli 2010 nahmen 3 Schüler (Ines Horvat, Alen Forjan und Urška Raduha) am 3-wöchigen Jugendkurs in Varenholz teil.

3 učenci naše šole (Ines Horvat, Alen Horvat in Urška Raduha) so se julija 2010 udeležili 3-tedenske poletne šole v Varenholzu v Nemčiji.

HANDPUPPEN MIT OLAF MÖLLER

LUTKE Z OLAFOM MÖLLERJEM

Der 7. September 2010 war für unsere Schule ein ganz besonderer Tag. Unsere Schüler, alle Lehrer und auch Kollegen aus anderen Schulen unserer Region verbrachten einen aufregenden, lustigen und unvergesslichen Tag. Bei uns weilte  für einen ganzen langen Tag der bekannte deutsche diplomierte Sozialpädagoge, Theaterpedägoge, Puppenspieler und Schauspieler Lars Olaf Möller. Mit seiner Handpuppe Lotta, seinem Charme, seiner Energie, seinem Positivismus und seinem ganzen Wesen verzauberte er uns in eine Theaterwelt, an die wir noch lange denken werden.

7. september 2010 je bil za našo šolo prav poseben dan. Učenci naše šole, vsi učitelji in tudi učitelji iz drugih pomurskih šol smo preživeli vznemirljiv, zabaven in nepozaben dan. Pri nas se je v okviru projekta PASCH mudil znani nemški socialni in gledališki pedagog,igralec in lutkar Lars Olaf Möller. S svojo lutko Lotto, svojim šarmom, neizmerno energijo in pozitivizmom nas je začaral v svet lutk in gledališča, na katerega bomo še dolgo mislili. Nad njegovim predavanjem in njegovimi dragocenimi nasveti, kako lutko uporabiti pri našem pouku, smo bili vsi navdušeni.


1, 2 oder 3

ist eine Quizshow für Kinder, die wöchentlich im ZDF, ORF und KI.KA ausgestrahlt wird. Zum zweiten Mal in diesem Jahr flogen  am 6. und 7. Oktober 2010 Sara Zver, Primož Tratnjek und Erik Kučan nach München. Das Konzept der Sendung hat sich inzwischen ein bisschen Verändert. Auch ein neuer Moderator, der berühmte Elton, kam in die Sendung. Es war wieder ein tolles und aufregendes Erlebnis. Die Sendung zum Thema Polizei wurde am 16. Oktober 2010 als erste Sendung mit dem neuen Konzept und neuem Moderator aus gestrahlt.

je otroški kviz, ki se tedensko predvaja na nemški televiziji ZDF in KI.KA ter avstrijskem ORF. V vsaki oddaji tekmujejo med sabo tim iz Nemčije, Avstrije in neke druge tuje države. Naša šola je bila že drugič izbrana za sodelovanje. Snemanje potekalo 6. in 7. oktobra 2011 v Münchnu. Udeležili so se ga trije učenci 4. in 5. razredov Sara Zver, Primož Tratnjek in Erik Kučan, ki se učijo nemščino kot prvi tuji jezik. V München smo potovali z letalom. V živo smo spoznali tudi novega moderatorja Eltona. V prostem času pa smo si ogledali še Olympiapark, BMW-Welt, Marienplatz, Frauenkirche in živalski vrt. Oddaja je bila na sporedu 17.oktobra 2011 kot prva oddaja z novim konceptom in novim voditeljem.

BERLIN – LEHRERAKADEMIE

BERLIN – UČITELJSKA AKADEMIJA

Vom 09. bis 15. Januar 2011 nahmen unsere Deutschlehrerin Polonca Kolbl und die Lehrerin für Naturwissenchaften Monika Žižek an der Lehrerakademie in Berlin teil. Das Ziel dieser Lehrerakademie war es, uns Lehrer auf verschiedene Phasen eines Projektes vorzubereiten und einen Plan für ein Projekt zu schreiben. Die Fortbildung hatte sowohl theoretisches als auch praktisches Lernen. Es gab die Möglichkeit neue Partner aus anderen Ländern zu gewinnen und zusammen ein Projekt zu schreiben. Sie gaben ihre Projekt den Titel  Alles Müll oder was? Im Müll sehen wir eine potenzielle Gelegenheit auch etwas Sinnvolles daraus zu machen, wie z. B. kleine Geschenke oder Verpackungsartikel.

Od 9. do 15. januarja 2011 sta se učiteljica nemščine Polonca Kolbl in učiteljica za naravoslovje Monika Žižek udeležili učiteljske akademije oziroma izobraževanja v Berlinu. Cilj akademije je bil, da se učitelji naučijo vse faze, ki so potrebne za izpeljavo nekega projekta in ga na koncu izobraževanja tudi načrtujejo. Izobraževanje je zajemalo tako teoretično kot tudi praktično učenje. Projektu sva poimenovali  Alles Müll oder was?, saj v  smeteh vidiva potencial za predelavo le-teh v nekaj smiselnega, kot npr. darilo ali darilna embalaža.

 

THEATERPROJEKT

Voll von positiven Erfahrungen und Euphorie über unser Theaterstück Blume, Streit & C(l)o, daß wir im Rahmen des PASCH-Theaterprojekts im vorigem Schuljahr auf die Bühne gestellt haben, begann für uns ein neues Theaterjahr.  Tina, Janja, Gregor, Lucija und Dominik werden zusammen mit fünf Gymnasiasten aus Murska Sobota die Helden in sich und ihrer Umgebung erforschen und neu entdecken.

1.Das erste Workshop fand in Budapest in Ungarn statt. Auch im diesem Jahr haben die Theaterpädagogen aus Berlin Birgit Oelschläger, Jens Neumann und Jörg Isermeyer die Schüler in das Theaterspiel eingeführt. Sie haben auf dem Atem, der Stimme, dem Sprechen, dem Text, dem körperlichen Spiel und der Improvisation sowie der Körper- und Rollenarbeit mit den Schülern und Mentoren gearbeitet. Die slowenische Gruppe hat an dem Workshop zusammen mit dem Schulen aus Breclav (Tschechien), Debrecen (Ungarn), Tallinn (Estland), Györ (Ungarn) und Dolny Kubin (Slowakei) teilgenommen.

2. Das zweite Workshop hat in der Grundschule Beltinci stattgefunden. Die Schülerinnen und die Gymnasiasten haben vier Tage mit dem Theaterpädagogen Jens Neumann aus Berlin in einer interessanten Theaterwelt verbracht. Sie haben viele neue und tolle Erfahrungen auf dem Theater-, so wie auch auf dem Sprachgebiet gemacht.

3. Das letzte und gleichzeitig das Abschlussworkshop wird im Oktober 2011 in Pesc in Ungarn stattfinden.

Polni pozitivnih izkušenj in navdušenja nad lansko predstavo Blume, Streit & C(l)o. / Roža, prepir & C(l)o., ki smo jo v sklopu Theaterprojekta postavili na oder, smo tudi letos nadaljevali z gledališčem. Tina Horvat, Janja Zadravec, Gregor Horvat, Lucija Erjavec in Dominik Jona so skupaj s petimi dijaki Gimnazije Murska Sobota raziskovali in odkrivali junake v sebi in v svoji okolici.

1. Prva tridnevna delavnica je potekala v Budimpešti na Madžarskem.Tudi letos so učitelji gledališke igre iz Berlina Birgit Oelschläger, Jens Neumann in Jörg Isermeyer učence vpeljali v gledališko igro. Poudarek je bil na dihanju, glasu, govoru, besedilu, improvizaciji ter tudi na telesni igri in igri vlog. Delavnice so se udeležile še skupine: Breclav (Češka), Talin (Estonija), Debrecen (Madžarska), Györ (Madžarska) in Dolny Kubin (Slovaška).

2. Druga delavnica je spet potekala na OŠ Beltinci. Učenke in gimnazijci so skupaj z učiteljem gledališke igre Jensom Neumannom iz Berlina preživeli štiri dni v zanimivem svetu gledališke igre. Pridobili so veliko novih in pozitivnih izkušenj ne le s področja gledališke igre, temveč tudi z jezikovnega področja, saj je vse potekalo v nemškem jeziku.

3. Zadnja in hkrati zaključna delavnica bo potekala v mesecu oktobru 2011 v Pescu na Madžarskem.

EVALUATIONSTREFFEN IN BELTINCI

EVALVACIJSKO SREČANJE

Am Freitag, den 4. Märca 2011 organisierten wir an unserer Schule ein Treffen mit den Vertretern des Goethe Instituts. Am Treffen nahmen Hendrik Kloninger, Direktor des GI Ljubljana, Katja Bradač, Sprachassistentin am GI Ljubljana, Michael Hauke, Experte für Unterricht vom GI Budimpešta, dr. Reinhard Zühlke, Fachberater der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, zwei Praktikantinnen vom GI Ljubljana, Mateja Horvat, Direktorin unserer Schule teil, sowie Liljana Babič, Lidija Žabot, Polonca Kolbl in Monika Žižek, Lehrerinnen unserer Schule, die im PASCH-Projekt mitarbeiten. Der erste Teil widmeten wir der Evaluation der Aktivitäten im letzten Schuljahr. Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgten dann im zweiten Te il die Pläne für das kommende Jahr.

V petek, 4. marca 2011 smo na šoli organizirali srečanje s predstavniki Goethe Instituta.  Udeležili so se ga Hendrik Kloninger,direktor GI Ljubljana, Katja Bradač, strokovna delavka za jezike na GI Ljubljana, Michael Hauke, ekspert za nemški jezik z GI Budimpešta, strokovni svetovalec Centralne agencije za šole v tujini, dr. Reinhard Zühlke, dve praktikantki  GI Ljubljana, Mateja Horvat, ravnateljica OŠ Beltinci, ter Liljana Babič, Lidija Žabot, Polonca Kolbl in Monika Žižek, učiteljice naše šole, ki sodelujejo v projektu PASCH. Prvi del srečanja je bil namenjen evalvaciji in pregledu aktivnosti preteklega leta. Po skupnem kosilu smo se v drugem delu posvetili planiranju dela v tekočem koledarskem letu.

»kulturweit« – FREIWILLIGER JOHANNES

»kulturweit« – PROSTOVOLJEC JOHANNES

Jedes Jahr bietet »kulturweit« 400 Plätze für einen Freiwilligendienst im Bereich der Kultur- und Bildungspolitik an. Die Ehre und Gelegenheit, einen deutschsprachigen jungen Menschen im Unterricht zu haben, hatte in diesem Schuljahr für vier Monate auch die Grundschule Beltinci. Johannes Lindenthal kam aus Deutschland und begleitete vom 4. März bis 24. Juni 2011 die LehrerInnen und natürlich ganz besonders die SchülerInnen unserer Schule durch den Deutschunterricht.

Vsako leto ponudi nemški projekt „kulturweit“ 400 mest za delo prostovoljca na področju kulture in izobraževanja. V veliko čast si štejemo in veseli smo bili izjemne priložnosti, da smo na našo šolo dobili mladega nemško govorečega človeka, ki nas je učitelje, predvsem pa učence spremljal pri pouku nemščine. Johannes Lindenthal je prišel iz Nemčije in je naši šoli preživljaj dneve od 4. marca do 24. junija 2011.

»HANS HASE AUF UMWELTREISE«

Hans Hase ist ein Plüschhase und reist auf der ganzen Welt herum, von Schule zur Schule und sorgt für seine Umwelt. Zu uns kam er am Anfang März 2011, genauer in die 3. Klasse, in den Deutschzirkel. Hans Hase sprach mit den Kindern über seine Freunde am Nord– und Südpol: Eisbären, Schneehasen, Wale, Pinguine… Wir sind ein ÖKO-Schule. Das bedeutet, dass wir ganz bewusst viele tolle Sachen für unsere Umwelt machen. So haben wir auch eine Öko-Ecke, wo wir unseren Müll trennen, Altpapier, Batterien, Plastik, Dosen sammeln und noch vieles mehr. In Form eines Tagebuches zeigen wir unsere Aktivitäten auch den anderen Schulen in der Welt.

Hans Hase je plišasti zajček, ki potuje po celem svetu, od šole do šole in skrbi za naravo okoli sebe. Ustavil se je tudi na naši šolo, kamor je prišel iz Francije. V začetku marca 2011 je nekaj tednov preživel pri učencih 3. razreda, ki obiskujejo nemški krožek. Zajček nam je predstavil svoje prijatelje s severnega in južnega tečaja, ki so ogroženi. Ker smo ekošola, to pomeni, da na različne načine skrbimo za svojo naravo. Tako imamo v šoli tudi ekokotiček, kjer ločujemo odpadke ter zbiramo star papir, baterije, plastične zamaške, pločevinke in še kaj. Z velikim veseljem smo vse to pokazali zajčku Hansu, ki bo naše aktivnosti v obliki dnevnika in z drobnimi darilci pokazal še otrokom v drugih državah.

 

SCHÜLER-ONLINEZEITUNG MOE – KLICK

ŠOLSKI SPLETNI ČASOPIS PASCH – MOE – KLICK

Im unserem Alltag lebt KLICK nicht wirklich. Wir haben uns trotzdem bemüht einige Artikel zu schreiben. Dabei entstanden auch zwei lustige Videos.

V našem vsakdanu spletni časopis ni prav zaživel. Vseeno smo se trudili napisati nekaj člankov, posneli smo tudi dva videa. 

 

SCHUL-WEBSEITE

ŠOLSKA SPLETNA STRAN

Auf der Schulhomepage (http://www.o-beltinci.ms.edus.si/-SCHULEN – PARTNER DER ZUKUNFT 2010/2011) berichten  wir laufend durch das ganze Jahr mit Hilfe unseres Informatiklehrers Danilo Lebar über Aktivitäten im Rahmen des Projekts.

Na šolski spletni strani smo pod rubriko PROJEKTI – SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT s pomočjo učitelja za informatiko Danila Lebarja ves čas skrbeli za pregled in aktualizacijo aktivnosti v projektu.

 

PRÜFUNGEN FIT 1 UND FIT 2

IZPITI GOETHE INSTITUTA FIT1 in FIT2

Am 11. April 2011 haben wir den schriftlichen Teil der Prüfungen FIT1 und FIT2 durchgeführt. An den Prüfungen nahmen 20 Schüler der 6., 7. und 8. Klassen (FIT 1) und 9 Schüler der 8. und 9 Klassen (FIT 2) teil.
Am 14. April 2011 folgte der mündliche Teil mit  zwei Prüferinnen des Goethe Instituts Ljubljana. Alle Schüler haben die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und erhielten ein Zertifikat des Goethe Instituts.

V ponedeljek, 11. aprila 2011 je na šoli potekal redni pisni del izpitov Goethe Instituta FIT1 in FIT2. K izpitu FIT1 je pristopilo 20 učenk in učencev 6., 7. in 8. razredov ter 9 učenk in učencev 8. in 9. razredov k izpitu FIT2.

V četrtek, 44. aprila 2010 so učenci pristopili še k ustnemu delu. Na šolo sta prišli izpraševalki Goethe Instituta, Vera Forsthuber in Nada Gruden . Vsi učenci so izpite zelo uspešno opravili  in si tako pridobili certifikat o aktivnem znanju nemščine.

 

TECHNISCHER TAG – ALLES MÜLL ODER WAS?

TEHNIŠKI DAN – ALLES MÜLL ODER WAS?

Am 1. junija 2011 fand an unserer Schule ein technischer Tag statt, der gleichzeitig ein Abschluss des Projekts, dass unsere Lehrerinnen Polonca Kolbl und Monika Žižek auf der Lehrerakademie in Berlin entwickelt haben. Die Schüler haben in verschiedenen Workshops neue Möglichkeiten zur Verarbeitung des Mühls gesucht. Es entstanden verschiedene Artikel, die unsere Schule als Geschenke verwenden wird: Geschenktüten und –schachteln, Vasen…                                                                                                                                                    Bei dieser Gelegenheit entstand ein Video. Mit uns war Katja Bradač vom GI Ljubljana. Bei der Abschlussfeier verteilte sie an unsere Schüler die Prüfungszertifikate.

V sredo, 1. junija 2011 je na šoli potekal tehniški dan, ki je hkrati bil zaključek zastavljenega projekta, ki sta si ga na Učiteljski akademiji v Berlinu zamislili učiteljica nemščine Polonca Kolbl in laborantka Monika Žižek. Učenci so v različnih delavnicah iskali nove možnosti za uporabo odpadne embalaže in se naučili osnove ekologije. Nastali so različni izdelki, ki jih bo naša šola uporabila tudi kot spominska ali zahvalna darila: darilne vrečke, škatle in vaze. Ob tej priložnosti je nastal video o postopku izdelave vaze v nemškem in slovenskem jeziku.Med nami pa je bila tudi mag. Katja Bradač, strokovna sodelavka za jezikovne programe na Goethe institutu v Ljubljani,  ki si je z zanimanjem ogledala delo po delavnicah. Na skupni predstavitvi so se nam kot gostje pridružili še  g. Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher-Komunala iz Murske Sobote, g. Venčeslav Smodiš, direktor občinske uprave Občine Beltinci, g. Danijel Žižek, predsednik sveta staršev  OŠ Beltinci in ga. Darija Roš, pomočnica ravnateljice. Učencem so čestitali za uspešno izpeljan projekt in jim zaželeli še veliko ustvarjalnih ur. Na zaključnem druženju je Katja Bradač skupaj z našim prostovoljcem Johannesom Lindenthalom slavnostno podelila certifikate izpitov iz nemščine.

 

HANDPUPPEN INS SPIEL BRINGEN

DELAVNICA Z LUTKAMI

Unsere Deutschlehrerin begeisterte einige Schülerinnen aus der 9. Klasse mit Handpuppen. So traf sie sich mit ihnen zu Workshops, wo sie ihnen die Die Grundregeln zur Arbeit mit Handpuppen beibrachte.  Sie machten eine kurze Vorstellung in deutscher und englischer Sprache und filmten sie.

Učiteljica nemščine Polonca Kolbl je nekaj učenk  9. razredov navdušila z ročnimi lutkami. Tekom šolskega leta jim je pokazala osnove dela z lutkami. Zrežirale so kratki predstavi v nemščini, angleščini, slovenščini in albanščini ter ju tudi posnele s kamero.

 

BRIEFE NACH BRASILIEN

PISMA V BRAZILIJO

Auf Wunsch der Schüler der 7.b Klasse, die Deutsch als zweite Fremdsprache das erste Jahr lerne, starteten wir eine Brieffreundschaft mit einer PASCH-Partnerschule in Sao Paolo in Brasilien. Ihre Deutschlehrerinnen spielten dabei Vermittler. Den Briefwechsel setzten wir im Herbst fort

Na željo učencev 7. b razreda, ki se učijo nemščino kot drugi tuji jezik, je prosti koncu šolskega leta stekla akcija izmenjave pisem s partnersko šolo iz Brazilije. Učenci so pokazali velik interes in se ob tem tudi zelo zabavi. Posrednika sva bili učiteljici obeh šol. Dopisovanje bomo nadaljevali v prihodnjem šolskem letu.

 

LEHRERFORTBILDUNGEN

IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE

ESSEN: Seminar LM-Pasch 5: Kulturhauptstadt Essen: Deutschland aktuell im Unterricht

Vom 5. Bis 17. Juli 2010 nahm ich am Seminar für Deutschlehrer in Essen statt. Am Seminar nahmen 24 PASCH-Lehrer aus 13 Ländern teil. Wir hatten ein abwechslungsreiches Programm, in dem wir die Destination Düsseldorf und die Region Rhein-Ruhr kennen lernten, Kontakte zu Schulen, Hochschulen und Institutionen aus dem Bildungsbereich knüpften, bei Recherchen Gelegenheit hatten, den Schul- und Arbeitsalltag aus der Nähe zu erleben, sich mit Fachkolleginnen und -kollegen aus 13 Ländern über unsere Arbeit und unsere spezifischen Fragestellungen austauschen konnten, Gelegenheit hatten, kurz die eigene Region zu präsentieren, erkennen konnten, dass Lernen Spaß macht, immer Raum für Fragen und Neugier hatten, neue Lehrwerke und Online-Materialien für den Unterricht und deren Einsatzmöglichkeiten kennen lernten und bewerten konnten und vieles andere mehr.

Od 5. do 17. julija 2010 sem se udeležila seminarja za učitelje nemščine v nemškem mestu Essen. Na seminarju je sodelovalo 24 učiteljev PASCH-šol iz 13 držav: Brazilije, Avstralije, Senegala, Poljske, Slovaške, Rusije, Islandije, Izraela, Hrvaške, Češke, Ukrajine in Slovenije. V pestrem programu smo si dodobra ogledali pokrajino ob reki Ren, spoznali nemški šolski sistem, izmenjavali izkušnje s kolegi iz drugih držav, pridobivali nove ideje in gradiva za svoj pouk.

 

HANS HASE IN DER PRAXIS/ HANS HASE V PRAKSI

Am 17. und 18. September 2010 nahm ich am Seminar Hans Hase in der Praxis am GI Ljubljana teil. Unser Referent war Ralf Gotsche aus Berlin, der uns viele nützliche Tipps und Tricks für die Arbeit mit jüngeren Schülern zeigte, auch die Handhabung der Handpuppe Hans Hase im Unterricht.

17. in 18. septembra 2010 sem se udeležila dvodnevnega seminarja Goethe Instituta v Mariboru. Referent Ralf Gotsche  nam je  pokazal, kako poteka implementacija gradiva pri pouku nemščine in kako delamo pri pouku z lutko zajčkom.

KREATIVITÄT IM DEUTSCHUNTERRICHT/ KREATIVNOST PRI POUKU NEMŠČINE

Am 11. in 12. März 2011 nahm ich am Seminar Kreativität im DaF-Unterricht am GI Ljubljana teil. Unsere ReferentInnen (Nataša Bauman, Ana Fon, Marusja Uhernik und Lars Felgner) waren slowenische Deutschlehrerinnen, die uns ganz konkrete und nützliche Trick und Tipps aus ihren Unterricht zeigten.

11. in 12. marca 2011 sem se udeležila dvodnevnega seminarja Goethe Instituta s primeri dobre prakse z naslovom Kreativnost pri pouku nemščine, kjer so nam slovenske učiteljice nemščine v obliki simulacij predstavile primere učnih ur v razredu.

 

PRÜFERSCHULUNG ZU FIT1 UND FIT2/ FIT-IZOBRAŽEVANJE ZA OCENJEVALCE IZPITOV GOETHE INSTITUTA

Am 6. und 7. April 2011 nahm ich am Seminar  Prüferschulung zu FIT1 und FIT2 am GI Ljubljana teil. Die Referentin Margret Rodi machte uns mit der Philosophie der Prüfungen, ihren Zielen und Inhalten bekannt.

6. in 7. aprila 2011 sem se udeležila dvodnevnega seminarja učiteljev za izvajanje izpitov FIT 1in FIT 2 na Goethe Institutu v Ljubljani. Z nami je bila  referentka Margret Rodi iz Nemčije, ki nas je seznanila s filozofijo teh izpitov, njihovimi cilji ter vsebinami.

 

MMF1 in MMF2

Vom November 2010 bis Februar 2011 nahmen wir mit der unserer Deutschlehrerin Liljana Babič am Multimediaführerschein teil. Sie beendete erfolgreich den Grundkurs und ich den Fortsetzungskurs. Dabei entstand auch mein Blog (http://lidijapelcl.wordpress.com), den ich langsam auch für meine Schüler anwende und nütze.

Od meseca novembra 2010 do februarja 2011 sva z učiteljico nemščine Liljano Babič, ki je uspešno opravila osnovni tečaj, opravljali multimedijski izpit, ki je potekal v spletni učilnici po spletu. Sam sem opravila nadaljevalni tečaj – MMF2.

 

SPRACHKUR FÜR SACHFACHLEHRER/ JEZIKOVNI TEČAJ ZA STROKOVNEGA UČITELJA

Vom 6. bis 22. Juni 2011 nahm unsere Lehrerin für Naturwissenschaft Monika Žižek an einem zweiwöchigen Sprachkurs in Hamburg teil.

Od 6. do 22. junija 2011 se je učiteljica za naravoslovje Monika Žižek udeležila dvotedenskega jezikovnega tečaja nemščine v Hamburgu.

 

Zusammenfassung/ Povzetek:

Lidija Pelcl Mes

 

 

Dodaj odgovor