2009/2010

D A S    W A R     D A S     J A H R     2 0 0 9 / 2 0 1 0

 

JUGENDKURS 2009 IN DEUTSCHLAND

POLETNA ŠOLA 2009 V NEMČIJI

Im Juli 2009 nahmen 5 Schüler (Nastja Škaper, Gregor Horvat, Niko Sraka, Katja Duh und Evelina Olaj) am 3-Wöchigen Jugendkurs in Neuruppin teil.
5 učencev naše šole (Katja Duh, Nastja Škaper, Evelina Olaj, Gregor Horvat in Niko Sraka) so se julija 2009 udeležili 3-tedenske poletne šole v Neuruppinu v Nemčiji v bližini Berlina.

VORSTELLUNG DER PROJEKTAKTIVITÄTEN AM ELTERNABEND

1. SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK

Am 28. September 2009 haben wir den Eltern am 1. gemeinsamen Elternabend eine Reihe von interessanten Aktivitäten im Rahmen des Projekts PASCH, die im vergangenem Schuljahr stattgefunden haben und in denen ihre Kinder teilgenommen haben, vorgestellt. Wir stellten auch Pläne für das neue Schuljahr vor und baten die Eltern gleichzeitig um ihre Hilfe und Unterstützung.
28. septembra 2009 smo na 1. skupnem roditeljskem sestanku staršem predstavili celo vrsto zanimivih aktivnosti, ki so v okviru projekta PASCH potekale v minulem šolskem letu in v katerih so sodelovali njihovi otroci. Predstavili smo jim načrte v novem šolskem letu in jih hkrati prosili za njihovo pomoč in vzpodbudo pri le-teh.


BÜCHERKISTE

NOVE KNJIGE V KNJIŽNI SKRINJI


Anfang November
wurde unsere Bücherkiste reicher an einer Reihe interessanter Bücher, vor allem Kinderbilderbücher.

Naša knjižna skrinja je v novembrskih dneh postala bogatejša za celo vrsto zanimivih knjig. V njej lahko najdete pisane otroške slikanice za najmlajše in krajše povesti za malo večje.

 

MUSIKTOURNE

GLASBENA TURNEJA NA MADŽARSKEM

Von 15. bis 17. November 2009 nahmen 6 NeunklasslerInnen an der Musiktourne in Györ in Ungarn teil. Zusammen mit ungarischen Schülern aus noch drei Partnerschulen (Györ, Szeged, Debrecen) schrieben wir im Workshop deutsche Liedertexte mit Hilfe von zwei bekannten deutschen Rapkünstlern Basti und Jörn und rapten mit ihnen. Am Abend stellten wir unsere Ergebnisse auf einem großen Konzert vor.

Od 15. do 17. novembra 2009 smo se s šestimi devetošolci udeležili »Glasbene turneje« v Györu na Madžarskem. Skupaj z madžarskimi učenci iz še treh partnerskih šol (Györ, Szeged, Debrecen) smo v delavnici pisali nemške pesmi ob pomoči dveh znanih nemških raperjev Bastija in Jörna in potem z njima rapali. Zvečer smo svoje komade predstavili na velikem koncertu.

REKTORENKONFERENZ DER DEUTSCHEN PARTNERSCHULEN IN SLOWENIEN

KONFERENCA RAVNATELJEV NEMŠKIH PARTNERSKIH ŠOL V SLOVENIJI

Am  19. November 2009 fand in Ljubljana die Rektorenkonferenz der deutschen Partnerschulen in Slowenien statt. An der Konferenz nahmen unsere Direktorin, Mag. Marica Horvat, der Vorstand des Elternrats, Danijel Žižek, und ich als Leiterin des Projekts PASCH an unserer Schule teil. Ich stellte bei dieser Gelegenheit unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr vor.

Die Konferenz bot die Gelegenheit, mehr über die Partnerschaftsinitiative der Schulen zu erfahren und das DSD-Programm (deutsches Sprachdiplom) und die anderen DSD-Schulen in Slowenien kennenzulernen. Die Grundschule Beltinci ist die einzige Pasch-Schulen Slowenien und das ist für uns eine besondere Ehre.

V četrtek, 19. novembra 2009 je v Ljubljani potekala konferenca ravnateljev nemških partnerski šol. Udeležili smo se je ravnateljica šole, mag. Marica Horvat, predsednik Sveta staršev, Danijel Žižek in koordinatorka PASCH projekta na šoli, Lidija Pelcl Mes. Letošnja konferenca naj bi ravnateljem in ravnateljicam ter DSD- in kontaktnim učiteljicam in učiteljem vseh DSD šol in nemških partnerskih šol v Sloveniji, ponudila priložnost, da spoznajo novosti o iniciativi partnerskih šol in programu DSD (Nemška jezikovna diploma) in ob tej priložnosti tudi navežejo stike z drugimi partnerskimi šolami. Veleposlanik Matthias von Kummer je imel ob začetku programa krajši pozdravni nagovor. V nadaljevanju so predstavnice slovenskega Ministrstva za šolstvo in slovenskega Zavoda za šolstvo spregovorile o “spodbujanju večjezičnosti” in o “evropskih razredih in integraciji DSD-ja v redni pouk”. Strokovnjak za pouk iz Goethe-Instituta v Budimpešti, gospod Michael Hauke, je poročal o svojih izkušnjah s partnerskimi šolami iz regije Slovaška – Slovenija – Madžarska. Sama sem predstavila aktivnosti, ki so v minulem šolskem letu potekale na naši šoli, kolegice in kolegi iz partnerskih šol pa so prikazali kratke primere iz njihove vsakdanje delovne prakse. Sledila sta prispevka vodje Goethe-Instituta Ljubljana, gospoda Hendrika Kloningerja, kot tudi strokovnega zastopnika Centrale za šolstvo v tujini, gospoda Josefa Prokscha, s kratkimi informacijami o iniciativi partnerskih šol in nemške jezikovne diplome.

KRÄUTERTÖPFE I

ZELIŠČNI LONČKI I

Am 21. November 2009, in der Samstagsschule für begabte Schüler, haben wir im deutschen Workshop mit SchülerInnen der 6. Klasse deutsche Wörter für Gewürze und Kräuter gesucht und kennengelernt. Wir bastelten kleine Namensschilder mit ihren Namen in Deutsch, Slowenisch und Latein. Im Workshop mit unserem Lehrer Marko Jerebič haben SchülerInnen Tontöpfe bemalt. In die Tontöpfe haben wir dann Kräuter und Gewürze gesetzt.

V sobotni šoli za nadarjene, 21. novembra 2009, smo v nemški delavnici z učenci 6. razredov iskali in spoznavali nemške izraze za zelišča in začimbe. Izdelali smo kartončke z njihovimi imeni v nemščini, slovenščini in latinščini. V drugi delavnici so učenci z učiteljem Markom Jerebičem pobarvali glinene lončke, v katere smo potem posadili zelišča in jih opremili s kartončki.

SPRACHKURS IN BERLIN

JEZIKOVNI TEČAJ V BERLINU

Vom 30. November bis 4. Dezember 2009 fand in Berlin ein einwöchiger Sprachkurs mit Vorbereitungen auf die Herausgabe der PASCH-Onlinezeitung statt. Daran nahmen drei Schüler aus unserer Schule Sandra Terplan, Kristjan Kolenko und Klemen Nemec mit unserer Lehrerin Tadeja Halas teil.

Od 30. novembra do 4. decembra 2009 je v Berlinu potekal enotedenski tečaj nemščine s pripravami na izdajo spletnega časopisa partnerskih šol, ki so se ga udeležili trije učenci naše šole Sandra Terplan, Kristjan Kolenko in Klemen Nemec skupaj s pomočnico ravnateljice Tadejo Halas. Tečaja so se udeležili tudi učenci partnerskih šol iz Slovaške in Madžarske.

AUSFLUG NACH MÜNCHEN

IZLET V MÜNCHEN


Am 12. und 13. Dezember 2009
machten wir im Rahmen des Projekts einen zweitägigen Ausflug nach München. Es beteiligten sich 35 Schülerinnen und Schüler und 5 Lehrer. Am ersten Tag besuchten wir den Olympiapark, fuhren den Olympiaturm hoch und waren n der BMW Welt. Nach dem Abendessen machten wir einen nächtlichen Spaziergang auf den Marienplatz. Am nächsten Tag machten wir dann eine Stadtrundfahrt durch München, besuchten die Allianz-Arena und machten noch in Salzburg einen Stadtrundgang.

12. in 13. decembra 2009 smo v okviru projekta odpotovali na dvodnevni izlet v München. Izleta se je udeležilo 35 učencev naše šole z učitelji spremljevalci. Prvi dan smo si ogledali BMW Welt ,Olympiapark in se povzpeli na Olympiaturm. V večernem sprehodu smo si ogledali znameniti Christkindlmarkt na Marienplatzu. Drugi dan smo si v krožni vožnji ogledali München, obiskali Allianz Areno in se na poti domov ustavili še v Salzburgu, Mozartovem rojstnem kraju.

WEIHNACHSTPROJEKT

BOŽIČNI PROJEKT

Im November und Dezember 2010 haben wir uns auf eine besondere Art und Weise mit unseren Partnerschulen verbunden. Wir haben beschlossen, Weihnachtspakete auszutauschen. Kleinen, selbstgebastelten Geschenken legten wir Power-Point-Präsentationen über unsere Schüler und unser Land Slowenien bei sowie unser Schulvideo. Unsere gemeinsame Sprache war natürlich Deutsch. Wir haben altersgleiche Gruppen ausgesucht.

–          Mit den Schülern der 3. Klasse, die Deutsch im Zirkel lernen, haben wir Weihnachtsschmuck aus Salzteig gebastelt. Die Kinder haben sich in vier Sätzen und mit Foto auf ihren Handabdrücken vorgestellt. Das Paket reiste in die SLOWAKEI .

–          Mit den Schülern der 9. Klasse, die Deutsch als Wahlfach lernen, haben wir auch Anhänger aus Salzteig gebastelt und uns auf Handabdrücken in Wort und Bild vorgestellt. Das Paket ging nach LETTLAND.

–          Mit den Schülern der 9. Klasse, die Deutsch als erste Fremdsprache lernen, haben wir Stoffengel gebastelt. Wir haben per Los entschieden, wer wem einen sympathischen Brief mit Foto schreibt. Das Paket wanderte nach POLEN.

Wir bekamen aus jeder Schule ebenso ein Geschenkpaket mit Briefen.

V mesecu novembru in decembru smo se na poseben način povezali z našimi partnerskimi šolami. S kolegi na tamkajšnji šolah smo se dogovorili, da ob božiču izmenjamo pakete s simboličnimi darili. Stekla je akcija. Paketu smo dodali prezentacije svoje skupine z imeni in fotografijami učencev, predstavitev naše države Slovenije in šolski video. Naš skupni jezik je bila seveda nemščina. Izbrali smo učence istih let.

Z učenci 3. razreda, ki obiskujejo nemščino kot interesno dejavnost, smo izdelali obeske iz slanega testa. Vsi učenci so se s štirimi stavki in s svojo fotografijo predstavili na odtisu svoje roke, ki smo jih oblikovali v mobile. Paket je odpotoval na SLOVAŠKO.

Z učenci 9. razreda, ki obiskujejo nemščino kot izbirni predmet, smo prav tako izdelali obeske iz slanega testa. Učenci so se v besedi in sliki predstavili na odtisih svojih rok. Paket je odpotoval v LATVIJO .

Z učenci 9. razreda, ki obiskujejo nemščino kot prvi tuji jezik, smo izdelali angelčke iz blaga. Izžrebali smo tudi pare in vsak učenec je svojemu »izžrebancu« napisal prav posebno pismo. Paket je odpotoval na POLJSKO.

Iz vseh partnerskih šol smo dobili pakete z drobnimi darili in pismi.

 

KRÄUTERTÖPFE II

ZELIŠČNI LONČKI II


Am 19. Januar 2010 entstanden mit Unterstützung unserer Hauswirtschaftslehrerin Frau Majda Gjerek und unseren deutschsprachigen Schülern aus der 7. Klasse wahre Meisterwerke für Genuss und Sinne als das Endprodukt unserer PASCH-KRÄUTERAKTION.

19. januarja 2010 smo s pomočjo naše učiteljice gospodinjstva Majde Gjerek in njenimi učenci uspešno zaključili mini PASCH-projekt ZELIŠČNI LONČKI, ki smo ga s pomočjo učiteljev Marka Jerebiča, Danila Lebarja, Tadeje Halas in Monike Žižek pričeli 21. novembra 2009 v Sobotni šoli za nadarjene.
Pod spretnimi prsti učencev 7. razredov so nastale dobrote, ki so bili prava paša za oči in tudi poslastica za nase želodce.

WETTBEWERB „POSTKARTEN AUS MEINER ZUKUNFT“

NATEČAJ »RAZGLEDNICA IZ MOJE PRIHODNOSTI«

Im November 2009 nahm unser Schüler Klemen Nemec aus der 8.b Klasse im Rahmen des Projekts Eunic Slovenia am Wettbewerb Postkarten aus meiner Zukunft (Postcards from my Future) teil. Unter den 200 angemeldeten Postkarten auf das Thema Klimawandel in 20 bis 70 Jahren, wurde Klemens Postkarte zu den besten zwölf ausgewählt (Mentorin Liljana Babič).

Pod pokroviteljstvom Goethe-inštituta Ljubljana, British Council Slowenia, Instituto Italiano di Cultura, Österreichisches Kulturforum in Eunic Europe je v mesecu novembru potekalo tekmovanje v oblikovanju na temo Razglednice iz moje prihodnosti . Namišljene razglednice iz Avstrije, Francije, Nemčije, Italije, Slovenije in Velike Britanije naj bi prikazovale možne učinke klimatskih sprememb v 20 do 70 letih tega stoletja. Prijavljenih je bilo več kot 200 del, med katerimi je bilo veliko visoko kakovostnih. Razglednica Klemna Nemca iz 8.b razreda (mentorica Liljana Babič), ki je sodeloval na tem tekmovanju, je bila izbrana med dvanajst najboljših.

1, 2 oder 3

Vom 21. bis 23. Januar 2010 wurden wir zur Aufnahmen des Kinderquizs nach München eingeladen. Es nahmen drei Schüler der 5. Klasse teil, Polona Kovačič, Timotej Žerdin in Blaž Kous, die Deutsch als erste Fremdsprache lernen. Wir sind mit dem Flugzeug nach München geflogen. Die Aufnahmen im ZDF-Studio waren ein einzigartiges Erlebnis. Wir trafen natürlich auch ganz persönlich den Moderator Daniel Fischer. In unserer Freizeit haben wir uns noch den Olympiapark, die BMW-Welt, den Marienplatz, die Frauenkirche und den Zoo angesehen. Die Sendung wurde am 22. Mai 2010 auf ZDF, KIKA und ORF ausgestrahlt. Wir machten auch Werbung dafür in ganz Slowenien (wia Internet, lokalem Fernsehen und lokaler Zeitung).

je otroški kviz, ki se tedensko predvaja na nemški televiziji ZDF in KI.KA ter avstrijskem ORF. V vsaki oddaji tekmujejo med sabo tim iz Nemčije, Avstrije in neke druge tuje države. Na kviz smo se prijavili tudi mi in bili izbrani za snemanje 22. januarja 2010 v Münchnu. Snemanja so se udeležili učenci 5. razredov Polona Kovačič, Timotej Žerdin in Blaž Kous, ki se učijo nemščino kot prvi tuji jezik. V München smo potovali z letalom. V živo smo spoznali tudi moderatorja Daniela Fischerja. V prostem času pa smo si ogledali še Olympiapark, BMW-Welt, Marienplatz, Frauenkirche in živalski vrt. Oddaja je bila na sporedu 22. maja 2010. Ob tej priložnosti smo se pojavili na interni IDEA TV ter v časopisih Vestnik in Večer.

PASCH-COMMUNITY

Über 50 Schüler und 7 Lehrer haben sich im Januar 2010 auf PASCH-COMMUNITIY registriert.

S pomočjo kod smo se učitelji in učenci registrirali v neke vrste »facebooku« v malem – PASCH-Community. Na teh straneh lahko klepetamo z ostalimi učenci in učitelji partnerskih šol, izmenjujemo izkušnje in učne pripomočke, predstavljamo projekte in izdelke…

 

THEATERPROJEKT

Im Januar 2010 haben wir mit dem Theaterprojekt begonnen. Wir haben uns entschlossen, dass wir die slowenische Gruppe zusammen mit dem Gymnasium Murska Sobota bilden. Es war eine gute Entscheidung, weil unserer Schüler noch ein bisschen jung sind. Unsere Mentorin war Lidija Žabot und aus Murska Sobota kam Tomi Bušinovski.

Sie nahmen zuerst bei der Lehrerfortbildung vom 22. bis 24. Januara 2010 in Krakau (Polen) teil und reisten schon bald danach zusammen mit den Schülern zum ersten Workshop vom 4. bis 7. Februar nach Jadwisin – Warschau (Polen). Vom 26. bis 28. April 2010 besuchte uns der Theaterpädagoge Jörg Isermeyer übers Wochenende in Beltinci. Der Abschluss des Projekts fand vom 4. Bis 6. Juni 2010 in Pecs (Ungarn) statt.

Unsere Theatergruppe  führt ihr Stück am 30. Juni 2010 auf dem größten Kulturfestival Sloweniens „Festival Lent“ auf und am 21. August 2010 auf „Soboško poletje“ in Murska Sobota.

Januarja se je začel Theaterprojekt oz. gledališka igra v nemškem jeziku, ki je trajal vse do meseca junija. Učenke 8. in 9. razreda, Evelina Olaj, Janja Zadravec, Tina Sraka, Tjaša Grah in Sandra Terplan, so se skupaj s petimi dijaki Gimnazije Murska Sobota podale v svet gledališke igre. Projekt je vodila Lidija Žabot, vaje so potekale vsak petek popoldan od januarja do junija.

1. Na uvodni tridnevni delavnici za mentorje v Krakovu na Poljskem je učiteljica gledališke igre Birgit Oelschläger mentorje seznanila z osnovami gledališke igre.

2. Na tridnevni delavnici v Varšavi na Poljskem so učitelji gledališke igre Birgit Oelschläger, Jens Neumann in Jörg Isermeyer učencem podali osnove gledališke igre. Poudarek je bil na dihanju, glasu, govoru, besedilu, improvizaciji ter tudi na telesni igri in igri vlog. Delavnice so se udeležile še skupine iz Breclava (Češka), Talina (Estonija), Debrecena (Madžarska), Trabki Wielkie (Poljska) in Vilniusa (Litva).

3. Druga delavnica je potekala na OŠ Beltinci. Učenke in gimnazijci so skupaj z učiteljem gledališke igre Jörgom Isermeyerjem iz Berlina preživeli štiri dni v zanimivem svetu gledališke igre. Pridobili so veliko novih in pozitivnih izkušenj ne le s področja gledališke igre, temveč tudi z jezikovnega področja, saj je vse potekalo v nemškem jeziku.

4. Na tretji vikend delavnici, ki je potekala v madžarskem mestu Pecs, so naši gledališčniki celi vikend vadili, dopolnjevali svojo igro z novimi idejami, se trudili za čim boljšo izgovorjavo in ponavljali svoj tekst. Na sobotni zaključni prireditvi so se vse sodelujoče šole predstavile s svojimi gledališkimi predstavami v nemškem jeziku. Nastop naše skupine, ki se je predstavila z igro Blume, Streit und C(l)o., je bil odličen. Učenke in dijaki so, kljub tremi in strahu pred odrom (ter nemškim jezikom), odigrali igro kot pravi igralci. Bili smo deležni pohval vseh sodelujočih skupin, učiteljev gledališke igre iz Berlina in tudi predstavnika iz Goethe Instituta iz Budimpešte. 

HANDPUPPENPROJEKT


Vom 23. bis 26.Februar 2010
nahmen die Deutschlehrerinnen Liljana Babič und Polonca Kolbl an der Lehrefortbildung zur Handpuppen in Krakau mit Olaf Möller teil. Zu uns kamen zwei Handpuppen: Lotta und Jan.

Od 22. do 26. februarja 2010 sta se Polonca Kolbl in Liljana Babič udeležili seminarja za uporabo velike lutke pri motivaciji in pristopih pri poučevanju tujega jezika v Krakovu na Poljskem. Z njimi je delal priznani nemški lutkovni pedagog Olaf Möller. S pomočjo lutke je mogoče tuji  jezik skozi igro približati učencem in jih spodbujati pri komunikaciji. Poudarek je bil na uporabi lutke pri pouku predvsem v nižjih razredih, čeprav je mogoče take tehnike in oblike dela uporabiti tudi pri starejših učencih. Delo je vseskozi potekalo v obliki delavnic, katerim je sledil tudi praktični prikaz dela posameznih skupin. Skozi samo izobraževanje so spoznali različne tehnike, oblike in metode, ki bodo pomagale popestriti in obogatiti pouk nemškega jezika. Iz Poljske sta k nam pripotovali dve lutki, Lotta in Jan, ki so ju učenci sprejeli z velikim veseljem.

 

SCHÜLER-ONLINEZEITUNG MOE – KLICK

ŠOLSKI SPLETNI ČASOPIS PASCH – MOE – KLICK

Vom 7. bis 12. März 2010 nahm ich an der Schüler- und Lehrerfortbildung zur PASCH-Onlinezeitung in München teil.

Die Onlinezeitung ging am 7. Juni 2010 online. Unter 15 Artikeln, die unsere Schüler geschrieben haben, wurden 2 veröffentlicht.

V času od 7. do 12. marca 2010 sem se v Münchnu udeležila izobraževanja za nastanek šolskega spletnega časopisa. Prisotne smo bile vse PASCH šole regije srednje in vzhodne Evrope. Zastopali so jih učenci, ki bodo oblikovali po eno redakcijo na določeno temo na dveh šola ter učitelji, ki jim bomo pri tem v pomoč. V časopisu bo 5 tem: LEBEN, KULTUR, GEMEINSCHAFT UND POLITIK, SPRACHWELTEN ter SCHULE UND STUDIUM. Na začetku so redakcije izbirale teme, na katere so učenci lahko oblikovali svoja razmišljanja. Seznanili smo se s tehničnim delom nastajanja takega časopisa, preživeli zanimiv spoznavni večer, imeli pa smo tudi nekaj časa za odkrivanje Münchna in druženja z našimi mentorji ter drugimi učitelji. Spletni časopis z imenom KLICK je začel delovati 7. junija 2010. Med približno 15 članki naših učencev sta bila v prvi izdaji objavljena dva.

HILFE FÜR HAITI

POMOČ ZA HAITI

Auch an unserer Schule haben wir beschlossen eine Hilfsaktion für Haiti zu organisieren. Im Rahmen der Aktion “HILFE FÜR HAITI” hat im Februar 2010 unsere Schule 700 Euro und viele Schulsachen (Hefte, Farbstifte, Kugelschreiber, Lineals etc.) gesammelt. Wir haben beschlossen 400 Euro für die Erdbebenopfer in Haiti zu spenden, 300 Euro und die Schulsachen aber unserem heimischen Verein der Jugendfreunde Sloweniens – Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Tudi na naši šoli smo se odločili, da bomo pomagali žrtvam potresa na Haitiju. V okviru projekta PASCH in njihove akcije »POMOČ ZA HAITI« smo v mesecu februarju 2010 vsi učenci in delavci šole zbrali skupaj 700 evrov in ogromno šolskih potrebščin. Odločili smo se, da 400 evrov dejansko namenimo žrtvam potresa, preostalih 300 evrov in šolske potrebščine pa smo darovali Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

PRÜFUNGEN FIT 1 UND FIT 2

IZPITI GOETHE INSTITUTA FIT1 in FIT2

Am 19. April 2010 haben wir den schriftlichen Teil der Prüfungen FIT1 und FIT2 durchgeführt. An den Prüfungen nahmen 19 Schüler der 6. bis 9. Klassen (FIT 1) und 19 Schüler der 7., 8. und 9 Klassen (FIT 2) teil.
Am 23. April 2009 folgte der mündliche Teil mit  zwei Prüferinnen des Goethe Instituts Ljubljana. 3 Schüler haben die Prüfung leider nicht bestanden, die anderen erhielten ein Zertifikat des Goethe Instituts.

V ponedeljek, 19. aprila 2010 je na šoli potekal redni pisni del izpitov Goethe Instituta FIT1 in FIT2. K izpitu FIT1 je pristopilo 21 učenk in učencev 6. in 7. razredov ter 19 učenk in učencev 8. in 9. razredov. V petek, 24. aprila 2010 so učenci pristopili še k ustnemu delu. Na šolo sta prišli izpraševalki Goethe Instituta, Vera Forsthuber in Vita .Izpit FIT2 je uspešno opravilo 16, FIT 1 pa 19 učencev  in si tako pridobili certifikat o aktivnem znanju nemščine.

 

CHEMIE MIT SPUCKE

Kemija s pljunkom

Im Mai 2010  hat unsere Chemielehrerin Tadeja Halas mit ihren Schülern beim Wahlfach Experimente in Chemie die  Kenntnisse der Chemie mit den Kenntnissen der deutschen Sprache verbunden. Sie haben ein Experiment mit dem  Titel Chemie mit Spucke – Enzymatische Zerlegung von Amylose durchgeführt. Das Arbeitsblatt war zweisprachig, so wie  auch die Kommunikation bei  der Durchführung der experimentellen Arbeiten. Die Schüler waren mit der Art der Arbeit sehr zufrieden, weil sie ihr Wissen verbunden haben und  es auch praktisch anwenden mussten.

Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji je učiteljica kemije Tadeja Halas povezala znanje kemije z znanjem nemškega jezika. Učenci so izvedli eksperiment z naslovom Kemija s pljunkom – razgradnja s pomočjo encima amilaze.

Pripravili so si raztopino škroba v vodi. Prisotnost škroba so dokazali z jodovico. Škrob se je obarval modro-vijolično. V epruveto so pošteno pljunili. Encim amilaza, ki se nahaja v slini, je razgrajeval škrob,  modro-vijolična obarvanost je izginila.

Delovni list je bil dvojezičen, prav tako komunikacija pri izvedbi eksperimentalnega dela.

Učenci so bili z obliko dela zelo zadovoljni, saj so morali svoja znanja povezati ter praktično uporabiti.  Bilo pa je tudi zelo zabavno, saj so se vsi poskusili v drugačnih vlogah kot običajno.

 

SCHUL-WEBSEITE

ŠOLSKA SPLETNA STRAN

Auf der Schulhomepage (http://www.o-beltinci.ms.edus.si/-SCHULEN – PARTNER DER ZUKUNFT 2009/2010) berichten  wir laufend durch das ganze Jahr mit Hilfe unseres Informatiklehrers Danilo Lebar über Aktivitäten im Rahmen des Projekts.

Na šolski spletni strani smo pod rubriko PROJEKTI – SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT s pomočjo učitelja za informatiko Danila Lebarja ves čas skrbeli za pregled in aktualizacijo aktivnosti v projektu.

 

kulturabend.de

Damit die Theateraufführung unserer Schüler, die beim Theaterprojekt entstand, nicht ungesehen bliebe, haben wir zusammen mit dem Goethe Institut Ljubljana am 18. Juni 2010 einen deutschen Kulturabend mit dem Titel kulturabend.de veranstaltet. Wir luden dazu noch das Gymnasium Ljutomer und das Gymnasium Ptuj, die Zweisprachige Mittelschule Lendava und das Gymnasium aus Gyor (Ungarn) ein. Die Schüler aus Gyor waren auch unsere Ehrengäste und blieben mit und bei uns übers Wochenende. Dieses Wochenende war die Krönung der PASCH-Aktivitäten in diesem Schuljahr und ist uns sehr gelungen.

Da predstava naših učencev in dijakov, ki je nastala kot produkt gledališkega projekta, ne bi ostala skrita in neopazna, smo skupaj z Goethe Institutom Ljubljana v petek, 18. julija 2010 v Kulturnem domu v Beltincih pripravili nemški kulturni večer z naslovom kulturabend.de. K sodelovanju smo povabili tudi Gimnazijo Ptuj, Gimnazijo Ljutomer in Dvojezično srednjo šolo Lendava. Nastal je pester glasbeno-gledališki večer, v katerem se je govorilo nemško in kjer so se stkala številna nova prijateljstva. Poseben gost večera so bili dijaki gimnazije iz Gyora na Madžarskem, ki so pri družinah naših učencev  preživeli tudi vikend. Cilj našega skupnega večera je bilo seveda druženje in medsebojna komunikacija v nemščini. Na ta večer smo še posebej ponosni!

Zusammenfassung/ Povzetek:

Lidija Pelcl Mes

 

Dodaj odgovor